Assessories

Solucions en assessoria jurídica, laboral i fiscal, Tota la nostra experiència a la teva disposició

Assessoria Jurídica: Oferim assessorament jurídic sobre temes comunitaris i d’immobles en general: Els nostres equip es troba integrat per advocats en exercici, incorporats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i especialitzats en Dret Immobiliari i de la Construcció. Estan a l’servei dels veïns per orientar i resoldre les seves consultes sobre comunitaris, així com per elaborar informes jurídics sobre els assumptes que se sotmetin a la seva consideració. Presentem assistència lletrada i defensa en judici de la comunitat: El nostre s advocats compten amb una dilatada experiència professional davant els jutjats i tribunals, que posen a l’servei de la comunitat per assumir es defensa i direcció lletrada en els procediments judicials que se’ls encomanin (reclamació de quotes a morosos, danys per vicis constructius, etc.).

Assessoria Laboral i Fiscal: Elaborem nòmines i documents dels treballadors de la finca per als organismes de la Seguretat Social i Hisenda; redactem els contractes de treball dels empleats de la comunitat; confeccionem i gestionem les seves nòmines i assegurances socials, així com les declaracions d’IRPF; emplenem les declaracions de retencions i relació anual de perceptors a l’efecte de l’IRPF; gestionem i tramitem l’afiliació dels treballadors a la seguretat social, les altes i baixes que es produeixin, així com els parts de baixa per malaltia i accident; prestem assessorament sobre el conveni col·lectiu de sector. Resolem les consultes relacionades amb la càrregues, taxes i tributs o qualsevol tipus d’impost, que afectin la finca.